Formulár na ohlásenie ŠPZ

Vážení návštevníci,

z dôvodu zákona o ochrane osobných údajov  – GDPR – , ktorý vstúpil do platnosti od 25.05.2018, sme sa rozhodli pozastaviť prevádzkovanie tejto stránky. Nakoľko nedokážeme zabezpečiť prevádzku webstránky, tak aby spĺňala prísne zákony GDPR a rovnako nedisponujeme finančnými prostriedkami na právny audit webstránky, nemôžeme si dovoliť pod hrozbou pokuty až do výšky 20 miliónov EUR zverejňovať osobné údaje ako je napr. Evidenčné číslo alebo e-mailova adresa.

K tomu aby webstránka ďalej mohla fungovať, by sme potrebovali získať od každého prispievateľa oznamu vyslovený súhlas, čo pri stratenej ŠPZ nieje možné. Momentálne hľadáme riešenie ako službu opäť prevádzkovať a budeme radi ak nám zachováte priazeň aj naďalej. Všetky účty a oznamy užívateľov boli z dôvodu GDPR vymazané, odstránené z našej databázy a ďaľšia registrácia na našej stránke nieje aktuálne možná.

s pozdravom

Team EvidencneCisla.sk